Нормативні документи ХНУМГ ім. О. М. Бекетова по дистанційній освіті: