Одним з важливих етапів при впровадженні та використанні дистанційного навчання (ДН) є навчання викладачів роботі у системі ДН. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова в якості платформи дистанційного навчання використовує систему управління курсами Moodle.

З 2009 р Центром дистанційного навчання ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проводяться постійно діючі курси підвищення кваліфікації викладачів за тематикою «Теорія і практика роботи в системі дистанційного навчання Moodle».

Форма навчання - дистанційна, на сайті ЦДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, згідно робочої програми курсу «Теорія і практика роботи в Moodle».
Тривалість навчання - 2 місяці.

Програма курсу розрахована на 120 годин навчання і включає в себе:
- Вивчення теоретичної частини - 70 год.
- Практичні заняття - 50 годин, в т.ч.:

  • виконання практичних завдань - 22 год.
  • лабораторні роботи - 26 год.
  • участь в інтернет-семінарі - 2 год.

Способи контролю знань:

  • контрольне тестування
  • оцінка представленої випускної роботи (електронний курс з дисципліни).

Курс розрахований на самостійну роботу слухачів з постійним консультуванням, методичною та організаційною підтримкою викладача.

Слухачам, які освоїли курс і успішно склали випускну роботу, видаються іменні сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Групи слухачів (близько 25-30 осіб) формуються на підставі пропозицій завідуючих кафедрами і за згодою слухачів. Це дозволяє слухачам врахувати своє навантаження і вибрати для себе оптимальний термін навчання - навчання на курсах проводиться без відриву від основної діяльності. Склад груп і терміни їх навчання затверджуються наказом ректора.