З 2009 р. на базі Центру технологій дистанційного навчання ХНУМГ ім. О. М. Бекетова проводяться постійно діючі курси підвищення кваліфікації викладачів за тематикою «Теорія і практика роботи в системі дистанційного навчання Moodle».

На курсах навчаються викладачі, які бажають освоїти на професійному рівні створення і супровід навчальних курсів з використанням платформи Moodle. Тривалість курсу 120 годин - 2 місяці навчання. Форма навчання - дистанційна. За результатами навчання видається сертифікат ЦТДН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

1

Програма курсу розрахована на 120 годин навчання і включає:

1) вивчення теоретичної частини - 70 год.

2) практичні заняття - 50 годин, в т.ч.:

- виконання практичних завдань - 22 год.

- лабораторні роботи - 26 год.

- участь в інтернет-семінарі - 2 год.

Засоби контролю знань:

- контрольне тестування

- оцінка представленої випускної роботи (електронний курс з дисципліни).

Курс розрахований на самостійну роботу слухачів з постійним консультуванням, методичною та організаційною підтримкою викладача.

Групи слухачів (близько 25-30 осіб) формуються за поданням завідуючих кафедрами і за згодою слухачів. Це дозволяє слухачам врахувати своє навантаження і вибрати для себе оптимальний термін навчання - навчання на курсах проводиться без відриву від основної діяльності. Склад груп і терміни їх навчання затверджуються наказом ректора.