Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю (паралельне навчання) приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.