Сучасні інформаційні технології дозволяють забезпечити високий рівень організації дистанційного навчання, це є відмінною рисою саме цієї форми, у порівнянні із очною. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання формує більш мобільний апарат передачі освітньої інформації від викладача до студента. Відеолекції та мультимедійні презентації дозволяють створити ілюзію присутності студента в аудиторії, що підвищує рівень засвоєння матеріалу за рахунок поліпшення його сприйняття.

 

Основні переваги дистанційного навчання:

 

1) упродовж навчання студенту не потрібно відвідувати заняття та приїжджати на сесію до Університету, що дозволяє суттєво економити час та кошти;

2) студент має можливість сам обирати час та тривалість навчання, що дозволяє прилаштувати навчальний процес до робочого графіку чи образу життя;

3) студент може отримувати консультації викладача та користуватися інформаційним контентом дисциплін, який сформовано в дистанційному курсі, що дає можливість економити час на пошуку необхідних методичних матеріалів чи навчальних посібників в бібліотеці або Інтернеті;

4) процес вивчення курсів є більш сучасним за рахунок впровадження інформаційних технологій, які використовуються в усьому світі;

5) отримання оцінки з дисципліни є прозорим, студент має змогу одразу побачити свою оцінки та помилки, що були допущені;

6) студенти, які перебувають за кордоном, або мають особливі вимоги до навчання (інклюзивне навчання) можуть здійснювати навчальний процес та отримати диплом про вищу освіту.