На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймається особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у ХНУМГ або іншому вищому навчальному закладі.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Прийом на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб

Навчання для здобуття ступеня бакалавра

Етапи вступної компанії Перший етап Другий етап
Початок прийому заяв та документів до 22 лютого до 15 липня
Закінчення прийому заяв та документів 10 березня о 18-00 06 серпня о 18-00
Строки проведення у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова фахових випробувань 11 березня - 17 березня 07 серпня - 13 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування 18 березня не пізніше 12-00 14 серпня не пізніше 12-00
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 березня не пізніше 20 серпня

 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 березня та 18 серпня відповідно.