На навчання для здобуття ступеня магістра приймається особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти конкурсний відбір здійснюється у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХНУМГ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в таки строки:

 

Навчання для здобуття ступеня магістра

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 16 січня
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня о 12-00 31 січня о 12-00
Строки проведення вступних випробувань у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 23-31 липня 01-07 лютого
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 серпня не пізніше 12-00 08 лютого
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 10 серпня за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 14 лютого
за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 15 серпня

 

Вступники повинні виконати вимоги до зарахування до 10 та 13 серпня або 12 лютого відповідно.