Шановні абітурієнти!

Запрошуємо вас на навчання до нашого університету для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» із отриманням диплому державного зразка за дистанційною формою навчання.

Дистанційне навчання передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу у інформаційно-комунікаційному середовищі.

Для організації навчального процесу графік вивчення дисциплін формується самим студентом. Упродовж навчання студент вивчає матеріал дисциплін самостійно, отримує консультації викладачів, виконує контрольні завдання от отримує оцінки дистанційно у зручний для нього час.

Саме тому дистанційна форма навчання дозволяє найбільш органічно інтегрувати навчальний процес у життя студента, що дуже важливо для людей, які цінують свій час.

Більш докладно про переваги дистанційного навчання дивиться тут

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється дистанційне навчання тут

 

Правила вступу на дистанційне навчання

Вступ на навчання до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2017 р. здійснюється відповідно до Правила прийому, щорозроблені Приймальною комісією Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року № 1236 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.11.2016 за № 1515/29645.

Прийом на навчання за дистанційною формою здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Організацію прийому вступників до ХНУМГ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію ХНУМГ, затвердженим Вченою радою у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється офіційному на веб-сайті ХНУМГ.

Більш докладно про вступ на навчання до Університету дивіться за посиланнями:

для випускників шкіл

для випускників коледжів та технікумів

для випускників бакалавріату

для студентів денної форми навчання, які бажають отримати паралельно два дипломи про вищу освіту