Вступ на навчання за дистанційною формою здійснюється в Університеті за наступними спеціальностями:

 

 Перелік спеціальностей

освітнього рівня «бакалавр»

051 Економіка

 • ОП* Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

 • ОП Облік і аудит

073 Менеджмент

 • ОП Логістика
 • ОП Менеджмент організацій міського господарства
 • ОП Менеджмент. Управління проектами
 • ОП Менеджмент організацій і адміністрування
 • ОП Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • ОП Електротехніка і електротехнології
 • ОП Електромеханіка

192 Будівництво та цивільна інженерія

 • ОП Міське будівництво та господарство
 • ОП Промислове і цивільне будівництво
 • ОП Цивільна інженерія
 • ОП Гідротехніка (водні ресурси)

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 • ОП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

241 Готельно-ресторанна справа

 • Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

 • Туризм

263 Цивільна безпека

 • ОП Охорона праці
 • ОП Цивільний захист

275 Транспортні технології

 • ОП Транспортні технології (міський транспорт)

281 Публічне управління та адміністрування

 • ОП Публічне управління та адміністрування

*ОП - освітня програма

Перелік спеціальностей

освітнього рівня «магістр»

073 Менеджмент

 • ОП Менеджмент. Управління проектами

122 Комп'ютерні науки

 • ОП Комп'ютерні науки. Управління проектами

263 Цивільна безпека

 • ОП Охорона праці