Вітаємо викладачів, які закінчили курси підвищення кваліфікації за темою «Удосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» в обсязі 120 годин та отримали сертифікати ЦПКПКіДН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації:

 1. Дермельова Катерина Олегівна, методист Центру доуніверситетської освіти і кар’єри

 2. Євтухова Галина Петрівна, ст. викл. каф. Міських та регіональних екосистем

 3. Коваленко Людмила Борисівна, доц. каф. Вищої математики

 4. Майстро Владислава Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності Туризмознавство

 5. Михайлова Інна Олександрівна, ас. каф. Філософії і політології

 6. Мущинська Наталя Юріївна, доц. каф. Управління проектами в міському господарстві і будівництві

 7. Панова Олена Дмитрівна, ст. викл. каф. Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

 8. Ступниченко Тетяна Іванівна, викл. Житлово-комунального технікума

 9. Толмачов Ілля Олександрович, ас. каф. Транспортних систем і логістики

 10. Федіна Вікторія Миколаївна, викл. Житлово-комунального технікума

 11. Хворост Микола Васильович, проф. каф. Охорони праці та безпеки життєдіяльності

 12. Чудопал Анна Іванівна, ас. каф. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

 13. Чумаченко Ігор Володимирович, зав. каф. Управління проектами в міському господарстві і будівництві

 14. Шаповал Галина Миколаївна, ас. каф. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

 15. Ярош Олена Сергіївна, оператор ЕОМ Центру доуніверситетської освіти і кар’єри