Вітаємо викладачів, які закінчили курси підвищення кваліфікації за темою «Удосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» в обсязі 120 годин та отримали сертифікати ЦПКПКіДН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації:

 1. Браташ Мирослава Анатоліївна, ас. каф. Менеджменту і маркетингу в міському господарстві

 2. Бухтєєва Надія Василівна, викл. Житлово-комунального технікума

 3. Гайдученко Світлана Олександрівна, доц. каф. Менеджменту і маркетингу в міському господарстві

 4. Гарбуз Нонна Володимирівна, ас. каф. Електричного транспорту

 5. Гончарова Ольга Геннадіївна, викл. Житлово-комунального технікума

 6. Гречко Дар'я Миколаївна, викл. Житлово-комунального технікума

 7. Донцова Лариса Дем'янівна, викл. Житлово-комунального технікума

 8. Зубенко Анна Володимирівна, ас. каф. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

 9. Ковальов Дмитро Олександрович, доц. кафедри Теплохолодопостачання

 10. Літомін Євген Вікторович, ас. каф. Транспортних систем і логістики

 11. Махонін Олексій Вікторович, викл. Житлово-комунального технікума

 12. Мокрицька Наталія Володимирівна, доц. каф Хімії

 13. Мурадова Олена Іванівна, викл. Житлово-комунального технікума

 14. Прасоленко Олексій Володимирович, доц. каф. Транспортних систем і логістики

 15. Серьогіна Дар'я Олександрівна, ас. каф. Економіки підприємств міського господарства

 16. Шишкін Едуард Анатолійович, ас. каф. Містобудування

 17. Юрченко Дмитро Олександрович, ст. викл. каф. Іноземних мов