Вітаємо викладачів, які закінчили курси підвищення кваліфікації за темою «Удосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» в обсязі 102 години.

Вони успішно виконали програму курсу, склали відповідні випускні роботи та отримали сертифікати ЦПКПКіДН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації:

 1. Анісенко Олена Володимирівна, викл. каф. Іноземних мов

 2. Апатенко Тетяна Миколаївна, ст. викл каф. Міського будівництва

 3. Бараннік Валерій Олександрович, доц. каф. Інженерної екології міст

 4. Баранова Анна Андріївна, доц. каф. Технологій будівельного виробництва та будівельних матеріалів

 5. Безлюбченко Олена Степанівна, доц. каф. Міського будівництва

 6. Гончарова Зоя Вікторівна, ст. викл. каф. Управління проектами в міському господарстві і будівництві

 7. Гордієнко Сергій Миколайович, ст. викл. каф. Міського будівництва

 8. Жидкова Тетяна Володимирівна, доц. каф. Міського будівництва

 9. Костенко Олена Олександрівна, викл. каф. Іноземних мов

 10. Крохмаль Алла Миколаївна, викл. каф. Іноземних мов

 11. Куш Євген Іванович, доц. каф. Транспортних систем і логістики

 12. Лобашов Олексій Олегович, проф. каф. Транспортних систем і логістики

 13. Малявіна Ольга Миколаївна, ас. каф. Експлуатації газових і теплових систем

 14. Міланко Вікторія Анатоліївна, ас. каф. Експлуатації газових і теплових систем

 15. Міхно Ольга Іванівна, доц. каф. Правового забезпечення господарської діяльності

 16. Міщенко Ніна Дмитрівна, викл. каф. Іноземних мов

 17. Мороз Наталія Валеріївна, ст. викл. каф. Міського будівництва

 18. Моштаг Євгенія Сергіївна, ст. викл. каф. Іноземних мов

 19. Нат Тетяна Павлівна, ст. викл. каф. Хімії

 20. Панкеєва Анна Миколаївна, ас. каф. Міського будівництва

 21. Писаренко Людмила Миколаївна, викл. каф. Іноземних мов

 22. Рапіна Тетяна Володимирівна, доц. каф. Технологій будівельного виробництва та будівельних матеріалів

 23. Смоляна Тетяна Альбертівна, викл. каф. Іноземних мов

 24. Соколенко Анна Сергіївна, ас. каф. Туризму та готельного господарства

 25. Тарабановська Оксана Миколаївна, викл. каф. Іноземних мов

 26. Угоднікова Олена Ігорівна, ас. каф. Туризму та готельного господарства

 27. Чепурна Світлана Миколаївна, ас. каф. Міського будівництва

 28. Черноносова Тетяна Олександрівна, ст. викл. каф. Міського будівництва

 29. Якименко Олег Вікторович, доц. каф. Технологій будівельного виробництва та будівельних матеріалів