30 - 31 травня 2013 делегація Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова взяла участь у роботі Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2013» з впровадження дистанційного навчання, яка проходила на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.


Учасників конференції привітав ректор Київського національного університету будівництва та архітектури - Куликов Петро Мусійович.

Актуальна тема конференції викликала підвищений інтерес серед багатьох українських, польських і російських вищих навчальних закладів.

У ній взяли участь наступні вузи:

Україна:

Київ - Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Центр підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

Харків - Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Українська інженерно-педагогічна академія.

Львів - Національний університет «Львівська політехніка»

Дніпропетровськ - Дніпропетровська медична академія

Черкаси - Черкаський державний технологічний університет

Кривий ріг - ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворізький педагогічний інститут

Житомир - Житомирський державний університет ім. І.Я.Франка

Запоріжжя - Запорізький національний університет, Запорізька державна інженерна академія, Класичний приватний університет

Маріуполь - Приазовський державний технічний університет

Мелітополь - Мелітопольський державний університет ім.Б.Хмельницького

Росія:

Санкт-Петербург - Санкт-Петербурзький державний університет

Кемерово - Кемеровський державний університет культури і мистецтв

Рязань - Рязанський державний радіотехнічний університет

Польща:

Лодзь - Лодзький політехнічний університет

Матеріали доповідей опубліковані у збірнику тез доповідей, електронна копія якого розміщена і на сайті конференції: http://2013.moodlemoot.in.ua/.

У ході конференції обговорювалися питання:

- Процедури впровадження дистанційної форми навчання в українських вищих навчальних закладах відповідно до нещодавно прийнятого Положенням про дистанційне навчання (Наказ МОН від 25.04.2013 р № 466) у тому числі узгодження з МОН;

- Створення сервісу «електронний деканат»;

- переходу на нові версії системи Moodle, сумісності версій 1.9 і 2.0, 2.2 і 2.3 між собою;

- Конкуренції вузів між собою при наданні дистанційного навчання та створенні однакових курсів;

- Інформаційної безпеки системи Moodle, ступеня її захищеності від спроб несанкціонованого отримання, наприклад, відповідей на тестові завдання;

- Методика розрахунку нормозатрат навчального навантаження при створенні курсів;

- Організації спільних дистанційних проектів учасниками конференції;

- Розробки критеріїв якості дистанційного навчання.